מרכז יהל

במסגרת הפעילות שלי בקהילה אני מקיימת הרצאות משתפות וחווייתיות בגופים וארגונים להעלאת המודעות לקיום אורח חיים בריא וחשיבותו במניעת מחלות ושימור הבריאות הטבעית של האדם.

 

s (3)

s (6)

s (2)

s (5)

s (1)

s (4)